تغییر زبان
us ir

چارت سازمانی دفتر مرکزی

 

-احمد فیض اله بیگی:

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، فارغ التحصیل سال 1355 از دانشکده فنی دانشگاه تبریز با مدرک فوق لیسانس مکانیک

 

-جعفر صومی:

رئیس هیئت مدیره ، فارغ التحصیل سال 1356

 

- جواد ملک آذری:

 از مدیران سابق کارخانه بنیان دیزل و صنایع نساجی تبریز ، فارغ التحصیل 1355 از دانشکده فنی دانشگاه تبریز با مدرک فوق لیسانس مکانیک.

برنده  جایزه کمان زرین در سومین جشنواره کار آفرینی شیخ بهایی از طرف یونسکو در بخش طراحان کسب و کار